Category Archives: Finance

เทคนิคการบริหารการเงินเก็บ ตามกฎ 50-30-20 ฉบับคนใช้เงินมือเติบ

50-30-20

ต้นเดือนเงินเดือนออกแล้ว หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พอกลางเดือนยิ้มแจ่นๆ และพอปลายเดือนรอยยิ้มหาย อาการแบบนี้หลายคนคงประสบพบเจอมากับตัว วันนี้มีกฎบริหารเงินเก็บ 50-30-20 มาจากหนังสือปี “ All Your Worth:

14 วิธีสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี เพิ่มให้งอกเงย

14 วิธีสร้างสุขภาพการเงินที่ดี เงินเก็บ

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์…. จากสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ เงินเก็บ เงินออม ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีคำสุภาษิตนี้มาแต่นมนาน และเรื่องไกลตัว เพราะ Money is that MATTER. เนื่องจากคนเรามักมีเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดเวลา