10 หลักการเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อย

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

ของเล่นที่จะเลือกให้กับเด็กๆ จะเลือกอย่างไรให้เด็กได้รับทั้งความสนุกและเสริมพัฒนาการด้วยแล้วนั้นอาจเป็นเรื่องยาก! เพราะเด็กๆแต่ละคนมีความชอบและความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ แตกต่างกันไป การเรียนรู้ผ่านขั้นตอนการเล่น และกิจกรรมต่างๆในชีวิตตามช่วงวัย จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามอายุ นั่นหมายถึงของเล่นเหล่านั้นจะต้องกระตุ้นประสาทสัมผัส สมอง และจิตใจของเด็ก โดยวันนี้ thatsmatter.com มีหลักการการเลือก ของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ ก่อนจะเลือกซื้อของเล่นให้ลูกว่าควรคำนึงอะไรบ้าง?

ของเล่นเสริมพัฒนาการ ความเหมาะสมกับอายุวัย

ความเหมาะสมกับอายุวัย

เด็กจะมีความสนุกกับของเล่นที่เขาสามารถเล่นได้ เหมาะกับพัฒนาการของเขา  ถ้าของเล่นชิ้นนั้นยากเกินไปที่เด็กวัยนั้นจะเล่นได้ เด็กจะเล่นของเล่นผิดวัตถุประสงค์ แล้วอาจทำให้ของเล่นแตกหักหรือเสียก่อนวัยที่เขาจะเข้าใจวิธีเล่นของเล่นชิ้นนั้น และอีกอย่างที่สำคัญคือเด็กอาจจะไม่สนใจของเล่นชิ้นนั้น เมื่อถึงวัยที่เขาสามารถเล่นได้ เพราะหมดความสนใจและไม่ตื่นเต้นกับของเล่นชิ้นนั้นไปแล้ว

ความสามารถของเด็กคนนั้นๆ

ความสามารถของเด็กคนนั้นๆ

แม้จะเป็นเด็กวัยเดียวกัน หรือเป็นฝาแฝด ก็ไม่ใช่ว่าเด็กจะมีความสามารถเหมือนกัน โฮวาร์ต การ์ดเนอ ผู้ศึกษาทฤษฎีพหุปัญญา บอกว่าความฉลาดของคนมีหลายด้าน  และถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูส่งเสริมอย่างถูกต้องและหลากหลาย ก็จะพัฒนาความฉลาดและความสามารถของเด็กในแต่ละด้านได้ ดังนั้น คุณควรสังเกตพฤติกรรมและความสามารถของเด็กด้วยว่าควรจะพัฒนาด้านไหนบ้าง เพื่อให้กระตุ้นพัฒนาการเขาให้มีความสามารถสมวัย ซึ่งนั่นก็จะเป็นที่มาของการเลือกซื้อ ของเล่นเสริมพัฒนาการ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของลูก

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย 

อันนี้สำคัญมาเลยค่ะ เพราะคุณซื้อของเล่นให้เด็ก เพื่อให้เขาสนุกสนานและเสริมพัฒนาการ ไม่ใช่ซื้อของเล่นมาเพื่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก  ดังนั้นเลือกซื้อของเล่นที่มีป้ายจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพราะคุณมั่นใจได้ว่าของเล่นชิ้นนั้นใช้วัสดุที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตราย และยังระบุชื่อที่อยู่ผู้ผลิตอีกด้วย จึงจะจำแนกความปลอดภัยออกเป็นข้อย่อย ก็มีดังนี้ค่ะ

 • น้ำหนักของของเล่น

 ปกติแล้วเด็กจะไม่ค่อยระมัดระวัง ดังนั้นหากเขาทำของเล่นตกลงบนเท้า หรือบนหน้าก็อาจจะเจ็บตัวได้

 • ขนาดของของเล่น

โดยปกติของเล่นแต่ละชิ้นจะระบุอยู่แล้วว่าเหมาะสำหรับช่วงวัยไหน เพราะของเล่นบางอย่างมีชิ้นเล็ก ก็จะไม่เหมาะกับเด็กวัยทารก เพราะเด็กจะหยิบทุกอย่างเข้าปาก อาจก่อให้เกิดการสำลักติดคอได้

 • สีที่ใช้ในการผลิตของเล่น

สีสันที่สดใสช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก แต่สำหรับวัยทารก ของเล่นต่างๆก็จะเอาเข้าปากและหากอยู่ในวัยที่ฟันกำลังงอก เด็กก็จะกัดแทะของเล่น ดังนั้นของเล่นควรผลิตจากสีที่ปลอดสารพิษ (Non-Toxic)

 • ของเล่นที่มีสายยาวกว่า 22 ซม 

เพราะสายเหล่านี้อาจจะไปพันกับขา ทำให้สะดุดล้มได้ และที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือ หากพันคอก็อาจจะรัดคอเด็กได้

 • น๊อตเสริมความแข็งแรงของฝาปิดรางแบตเตอรี่

อย่างที่รู้ๆกันดีว่าถ่านแบตเตอรี่ประกอบไปด้วยสารหลักๆ คือ สารตะกั่ว สารแมงกานีส สารแคดเมียม สารนิเกิล สารปรอท สารเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อคนเรา แต่เด็กผู้ไม่ประสีประสา เขาอาจจะหยิบถ่านแบตเตอรี่มาอม แล้วอาจจะเผลอกลืนลงคอได้ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก ดังนั้น ของเล่นเสริมพัฒนาการที่มาพร้อมกับเสียงหรือไฟ เพิ่มความน่าสนใจนั้น จะต้องใช้แบตเตอรี่ คุณควรเลือกซื้อของเล่นที่มีน๊อตเพิ่มความแข็งแรงในการปิดฝารางแบตเตอรี่ เพราะเด็กไม่สามารถเปิดได้ ต้องใช้ไขควงในการเปิด

 • ทำความสะอาดได้ง่าย

ควรล้างทำความสะอาดได้ง่าย เพื่อที่คุณจะรักษาความสะอาด และเพื่อปราศจากเชื้อโรคที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้

การกระตุ้น

การกระตุ้น

หากให้เด็กเล่นของเล่นอย่างถูกต้อง จะช่วยให้กระตุ้นพัฒนาการด้านการสัมผัส การมองเห็น การได้ยิน และภาษา เช่น การประสานมือและตา เพิ่มพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine motor skill ) และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่  (Gross Motor Development)  เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย

ความหลากหลาย

พยายามเลือกของเล่นที่ให้เด็กที่เขายังไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้เด็กได้มีของเล่นที่หลากหลาย และเสริมพัฒนาการของเขาในหลายๆ  ด้าน เช่น สี พื้นผิว รูปร่าง และเสียงที่แตกต่างกันไป  ก็จะทำให้เด็กตื่นเต้นที่ได้เล่นของใหม่ๆ และยังเสริมสร้างพัฒนาการใหม่ๆให้เขาได้อีกด้วย

ของเล่นเสริมพัฒนาการ ความเรียบง่าย

ความเรียบง่าย

โดยทั่วไปของเล่นที่มีความเรียบง่ายมักจะมีอายุการใช้งานนาน เพราะของเล่นเหล่านี้จะมีชิ้นส่วนน้อย ดังนั้นจึงมีความทนทานกว่าของเล่นที่มีความซับซ้อน

คุ้มค่าและใช้งานได้นาน

คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านก็มีรายจ่ายเยอะมากมาย การเลือกซื้อของเล่นจึงต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ถ้าซื้อมาแล้วก็อยากให้เด็กๆ เล่นได้เป็นเวลานานๆ ไม่ใช่เล่นแค่วันสองวันแล้วก็ไม่อยากเล่นอีกแล้ว ในส่วนนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยลูกในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการนำของเล่นมาประยุกต์ในการเล่นให้มีความหลากหลาย 

ของเล่นเสริมพัฒนาการ ช่วยเสริมทักษะความคิดแก้ปัญหา

ของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่ช่วยเสริมทักษะความคิดแก้ปัญหา

ของเล่นที่จะช่วยเสริมสร้างความคิด เสริมทักษะในการแก้ปัญหา เสริมตรรกะความคิด จะช่วยเสริมทักษะด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Relations) หลายคนอาจจะไม่คุ้นกับคำนี้ แต่ถ้าบอกว่ามโนภาพหรือคิดภาพในใจ ก็อาจจะคุ้นกันมากขึ้น ซึ่งทักษะด้านมิติสัมพันธ์จะช่วยเสริมด้านความจำ ความสามารถในการหมุนของเล่น หรือการนำชิ้นส่วนต่างๆ ของวัตถุหนึ่งมารวมเป็นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งได้

ของเล่นเสริมพัฒนาการ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ

บทบาทสมมุติไม่เพียงแต่จะได้พัฒนาด้านจินตนาการเท่านั้นนะคะ ยังช่วยพัฒนาการด้านภาษา สะท้อนความคิดและอารมณ์ของเด็กได้อีกด้วย

เสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม

การเล่นร่วมกับเด็กคนอื่นๆ จะช่วยให้เด็กรู้จักการรอคอย การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนได้ 

ของเล่นที่ดีที่เหมาะกับเด็กๆ คนใกล้ชิดที่เลี้ยงดูเด็กคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าเขาเหมาะกับของเล่นชิ้นไหน ของเล่นชิ้นนั้นที่ให้ทั้งความสนุก เพลิดเพลิด ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการของลูกทั้งด้านไอคิว (IQ: Intelligence Quotient) ด้านร่างกาย จินตนาการ รู้จักสังเกต คิดวิเคราะห์ตามวัยของเด็ก นอกจากการเลือกซื้อของเล่นให้เด็กๆแล้ว คุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นตรวจสอบสภาพของเล่นว่าอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ เพราะของเล่นบางชนิดหากแตกหัก ก็อาจจะเกิดอันตรายต่อเด็กได้ เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ก็หวังว่าคุณคงได้ไอเดียในการซื้อของเล่นที่คุ้มค่าให้เด็กๆได้แล้วนะคะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

Resources:

https://www.naeyc.org/resources/topics/play/toys

https://www.webmd.com/parenting/features/choosing-right-toys-for-right-age

https://www.unitypoint.org/livewell/article.aspx?id=22dbbb5f-22d8-4dc5-8bc2-f6a47ab5cca2

https://www.gifts.com/blog/age-appropriate-toys

https://www.zerotothree.org/resources/1076-tips-for-choosing-toys-for-toddlers#:~:text=Choose%20toys%20that%20can%20be%20used%20in%20a%20variety%20of%20ways.&text=Toddlers%20love%20to%20take%20apart,many%20different%20games%20with%20them.

https://www.familyeducation.com/life/baby-toddler-toys/choosing-appropriate-toys-your-baby

https://www.who.int/topics/child_development/en/

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75149/9789241548403_eng_Participant_Manual.pdf;sequence=13

 

 

7 thoughts on “10 หลักการเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อย

 1. Pingback: เมื่อต้อง พาลูกน้อยขึ้นเครื่องบิน เตรียมตัวอย่างไร? จากประสบการณ์จริง

 2. Pingback: 8 ของเล่นเสริมพัฒนาการ เด็กช่วงอายุ 0-3 เดือน เล่นสนุก ฝึกสมอง

 3. Pingback: 10 แนวทางช่วยลูกให้ไปถึง อาชีพในฝัน พร้อมบทสัมภาษณ์จากคนในสายงาน

 4. Pingback: 6 ของเล่น เสริมพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 3-6 เดือน Development toys

 5. Pingback: เตรียมตัวอย่างไร? หากลูกน้อยของคุณต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาล 

 6. Pingback: “เล่นกับลูก” นั้นสำคัญไฉน? ข้อดีมากมายเมื่อคุณใช้เวลากับลูกให้ถูกทาง

 7. Pingback: รีวิว 5+1 ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 6-12 เดือน เล่นสนุกได้ทุกวัน

Comments are closed.