ทำความรู้จักเทคโนโลยีการก่อสร้าง ด้วยเหล็ก PEB Structure 

โครงสร้างเหล็ก พีอีบี PEB

ครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป หรือที่เรียกกันว่า PEB Structure

ปัจจุบันเทคโนโลยีการก่อสร้างมีการพัฒนาไปอย่างมาก จากเดิมที่มักจะคุ้นชินกับงานก่อสร้างพื้นฐาน อาทิ  งานก่ออิฐฉาบปูน งานเหล็กถัก เป็นต้น แต่ด้วยบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับทั้งผู้ประกอบการสำหรับงานก่อสร้างและยังเป็นผลดีกับผู้อาศัยหรือผู้ใช้งานสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นให้มีตัวเลือกที่เหมาะกับงานมากขึ้นเช่นกัน

โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป PEB Structure steels

หนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจในแวดวงการก่อสร้าง ณ ปัจจุบันและเป็นที่พูดถึงกันมากคือ โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป หรือที่เรียกกันว่า PEB Structure นั่นเอง 

PEB Structure ก่อสร้าง

วันนี้ Thatmatter.com มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ PEB Structureกับคุณออยและคุณขวัญ สองวิศวกรไฟแรงซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท โปรสตีล (ประเทศไทย) จำกัด  https://www.prosteel.co.th/ ได้สละเวลามาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PEB Structureให้เราได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นค่ะ 

โครงสร้าง ก่อสร้าง อาคารแบบสำเร็จรูป

PEB Structure คืออะไร

PEB ย่อมาจาก Pre-Engineered Building คือ รูปแบบหนึ่งของโครงสร้างสำหรับการก่อสร้างอาคารแบบสำเร็จรูป โดยใช้โครงสร้างเหล็กแบบน๊อคดาวน์ ที่มีการขึ้นรูปชิ้นงานก่อนนำมาประกอบเป็นโครงสร้างอาคาร โดยชิ้นงานเหล่านั้นผ่านกระบวนการการออกแบบและคำนวณทางด้านวิศวกรรมมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีการทำสีมาจากโรงงานแล้วจึงนำมาประกอบติดตั้งชิ้นงานที่หน้างานด้วยระบบสลักเกลียวและน๊อต หรือเรียกว่า Bolt Connection  ซึ่งโครงสร้างทุกส่วนจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการรับแรงของอาคารจริง  อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

จุดเด่นของอาคารระบบ PEB

จุดเด่นของอาคารระบบ PEB คืออะไร

ระบบโครงสร้างเหล็ก PEB (Pre-Engineered Building) เป็นการออกแบบโครงสร้างให้สอดคล้องกับการรับแรงที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะมีการออกแบบให้ทำการยึดต่อด้วยระบบสลักเกลียวและน๊อต (Bolt Connection)โดยชิ้นส่วนทั้งหมดของโครงสร้างเหล็กถูกผลิตจากโรงงานและผ่านขบวนการตรวจสอบคุณภาพมาจากโรงงานก่อนการติดตั้งจริงทุกชิ้น 

ด้วยเหตุนี้เองระบบโครงสร้าง PEB จึงได้เปรียบเรื่องระยะเวลาก่อสร้าง เพราะสามารถทำงานจริงและเสร็จได้ในระยะเวลาที่เร็วกว่าการก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กแบบเดิมๆ  ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการเตรียมงานก่อสร้างมากเหมือนระบบโครงสร้างเหล็กแบบเดิม อีกทั้งยังสามารถควบคุมงบประมาณได้

อีกจุดสำคัญของระบบโครงสร้าง PEB (Pre-Engineered Building) ที่โดดเด่นคือ สามารถออกแบบอาคารที่มี Clear Span ความกว้างได้ถึง 90 เมตร โดยไม่จำเป็นต้องมีเสากลางมาเชื่อมต่อ 

PEB Structure เหมาะกับงานประเภทไหน

PEB เหมาะกับงานประเภทไหน

โครงสร้าง PEB Structure สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทอาคาร เช่น โรงงาน, โกดัง, คลังสินค้าอัตโนมัติ, ห้องเย็น, อาคารจอดรถ, อาคารโครงสร้างหลายชั้น, โชว์รูม, โรงยิม, โรงเก็บเครื่องบิน,โรงซ่อมบำรุง, หอประชุม ฯลฯ

 ข้อได้เปรียบของระบบโครงสร้างของ PROSTEEL เมื่อเทียบกับระบบโครงสร้างแบบเดิม (Conventional or Steel Truss)

หัวข้อ

ระบบงานโครงสร้างของ PROSTEEL

ระบบงานโครงสร้างเหล็กแบบเดิม

การประหยัดเวลาในงานก่อสร้าง

การประหยัดเวลาในงานก่อสร้าง

- ระบบโครงสร้างเหล็กของ PROSTEEL เป็นโครงสร้างที่ขึ้นรูปชิ้นงานที่โรงงาน (PEB) ซึ่งเป็นการทำงานควบคู่ไปกับงานโครงสร้างพื้นฐาน (งานคอนกรีต) ที่หน่วยงานก่อสร้าง
- วัสดุและชิ้นงานที่ใช้ในระบบโครงสร้างของเราเป็นวัสดุที่ทำการเคลือบสีหรือกัลวาไนซ์ทั้งหมดจากโรงงาน สามารถนำมาติดตั้งหรือประกอบได้ทันที

ระบบโครงสร้างเดิมยังเป็นการทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างทั้งการเชื่อม การทำสีและการเก็บรายละเอียดงาน ดังนั้น จึงใช้เวลาในการทำงานนานกว่าระบบโครงสร้างแบบ PROSTEELด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การทำงานของเรามีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจาก เป็นระบบ Pre-Fab หรือขึ้นรูปสำเร็จมาจากโรงงานแล้ว เมื่อถึงหน่วยงานก่อสร้าง จะมีการทำงานเฉพาะด้านการติดตั้ง ไม่ได้มีการเชื่อม ตัด-ต่อชิ้นงาน ที่หน่วยงานก่อสร้าง

ระบบโครงสร้างเหล็กแบบเดิม (Truss) มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการทำงานรูปแบบดังกล่าว ต้องมีการเชื่อม ตัด-ต่อชิ้นงาน มีการทำสี ที่หน่วยงานก่อสร้างทั้งบนพื้นและในที่สูง

คุณภาพของชิ้นงาน

วัสดุที่เราใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและได้มาตรฐาน เช่น เหล็กโครงสร้างและแป Hi-Tensile และวัสดุประกอบอื่นๆเป็นเหล็กเคลือบสีหรือกัลวาไนซ์วัสดุที่ใช้เป็นเหล็กหรือโละทั่วไป ไม่ได้เป็นเหล็กโครงสร้าง Hi-Tensile หรือ เคลือบกัลวาไนซ์ขนาดหรือพื้นที่ของอาคาร

ในการออกแบบของ PROSTEEL สามารถออกแบบอาคารที่มีความกว้างมากสุดที่ 90 เมตร และสามารถออกแบบและสามารถเลือกระยะเสาได้ตามความต้องการ หรือการใช้งานได้

ในการออกแบบอาคาร จะมีข้อจำกัดทั้งเรื่องความกว้างอาคารและระยะเสาของโครงสร้างคุณภาพของการทำสี

ระบบการขึ้นรูปที่โรงงานของ PROSTEEL จะรวมไปถึงการทำสีชิ้นงาน ซึ่งจะใช้เป็นระบบการพ่นสีในห้องปิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ซึ่งส่งผลให้การทำสีชิ้นงานมีคุณภาพ

ระบบโครงสร้างเหล็กแบบเดิม การทำงานทุกขั้นตอนจะทำที่หน่วยงานก่อสร้าง รวมทั้งการทำสีและการเก็บรายละเอียดทั้งหมด จึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพของการทำงานได้เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิด

การควบคุมคุณภาพ

เนื่องจากการทำงานหรือการขึ้นรูปชิ้นงาน ทุกกระบวนการจะใช้เป็นเครื่องจักรและตรวจสอบโดยพนักงานของ PROSTEEL ที่โรงงาน ดังนั้นการทำงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะสามารถควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานของ PROSTEEL ได้

คุณภาพของการทำงานในระบบโครงสร้างเหล็กแบบเดิมจะขึ้นอยู่กับ มาตรฐานและความเข้มงวดของห่วยงานก่อสร้าง


สามารถรื้อถอน,เคลื่อนย้ายและติดตั้งใหม่ได้

เนื่องจากโครงสร้างเหล็กระบบ (PEB) ของ PROSTEEL เป็นการขึ้นรูปที่โรงงานและประกอบติดตั้งชิ้นงานด้วย น๊อตและสกรู ดังนั้น จึงสามารถรื้อถอน เคลื่อนย้าย และนำไปติดตั้งที่ใหม่ได้

ระบบโครงสร้างแบบเดิม (Truss) ใช้การเชื่อมในการยึดโครงสร้าง จึงไม่สามารถรื้อถอน หรือย้ายไปติดตั้งที่ใหม่ได้

โครงสร้าง PEB Structure

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าข้อมูลที่ thatsmatter.com นำมาฝากในวันนี้ คงทำให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างได้ทำความรู้จักกับโครงสร้าง PEB เพิ่มมากขึ้น และหากมีความสนใจเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลมากขึ้น ยังสามารถติดต่อโดยตรงกับ บริษัท โปรสตีล (ประเทศไทย) จำกัด  https://www.prosteel.co.th/ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้ค่ะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ร้านอาหารและคาเฟ่ ในกรุงเทพฯ