เตรียมตัวอย่างไร? หากลูกน้อยของคุณต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาล 

ลูกน้อยแอดมิทเข้าโรงพยาบาล

เด็กเล็กกับการเจ็บป่วย (มักจะ) เป็นของคู่กัน ทั้งนี้เพราะร่างกายของเด็กยังบอบบางต่อเชื้อโรคต่างๆ และภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงมากเท่ากับผู้ใหญ่  จากการเก็บข้อมูลศึกษาของทางการแพทย์ระบุว่าเด็กสามารถป่วยได้ถึงปีละ 10 -12 ครั้ง ถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาที่มาจากการติดเชื้อไวรัสนั้น จะทำให้เด็กมีอาการไข้ คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน จึงจะหายไปได้เอง แต่ก็ไม่ทุกครั้งไปที่เด็กจะสามารถหายได้เอง ดังนั้นการเข้า-ออกโรงพยาบาลสำหรับเด็กเล็กจึงเป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเตรียมรับมือ เพราะนอกจากการเข้ารับวัคซีนตามช่วงวัยแล้ว การป่วยไข้ของบุตรหลานก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งเช่นกัน และหลายครั้งที่การรักษาจำเป็นต้องเข้าพักค้างคืนหรือแอดมิทในโรงพยาบาล

ลูกแอดมิทในโรงพยาบาล
แต่การพักค้างคืนในโรงพยาบาลอาจเป็นเหตุการณ์ที่น่าหนักใจสำหรับเด็กทุกวัยไม่ว่าบุตรหลานของท่านจะเข้าพักตามแผนการรักษาที่วางไว้ล่วงหน้าหรือการเข้ารักษาแบบกระทันหันก็ตาม ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองคือบุคคลสำคัญที่จะสามารถเกลี้ยกล่อม หรือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับเด็กๆ และช่วยผ่อนคลายความกังวลของเด็กๆที่ต้องออกจากบ้านไปโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่ต้องเจอ เมื่อพาลูกน้อยเข้ารับการรักษาหรือแอดมิทในโรงพยาบาล

เมื่อต้องพาลูกน้อยของคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สิ่งที่ต้องเจอคือการซักถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ป่วย โดยทั่วไปทางโรงพยาบาลจะมีการซักถามหรือซักประวัติสุขภาพของบุตรหลานของคุณ รวมถึงอาการเจ็บป่วยตั้งแต่แรกเริ่ม ตลอดจนสอบถามถึงประวัติการแพ้ต่างๆทั้งยาและอาหารเพื่อบันทึกไว้ในประวัติการรักษา จากนั้นพยาบาลที่เข้ามารับจะทำการวัดส่วนสูง ช่างน้ำหนัก วัดอุณหภูมิร่างกาย และความดันโลหิต ตลอดจนอัตราชีพจรบุตรหลานของคุณ แล้วพยาบาลและแพทย์จะทำการตรวจร่างกายทั่วไปซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงการทดสอบอื่นๆที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการตรวจหาโรคเพิ่มเติม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่เคยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลนั้นๆมาก่อน เอกสารสำคัญที่ควรมีติดตัวไปด้วยได้แก่

  • สูติบัตร (ใบแจ้งเกิด) ของเด็ก : ฉบับจริง*
  • บัตรประชาชนพ่อหรือแม่ : ฉบับจริง*
  • เอกสารอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้าง อาทิ เลขกรมธรรม์ประกันภัย (หากมี) เป็นต้น

ประกันสุขภาพเด็ก

สื่อสารกับลูกน้อยอย่างไรเกี่ยวกับการนอนโรงพยาบาล

อายุของลูกน้อยเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะบอกลูกน้อยเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไร เพราะยิ่งเด็กที่ยังเล็กมากอาจยังไม่สามารถทำความเข้าใจต่อเหตุผลและความจำเป็นในการนอนโรงพยาบาลได้ดีพอมากนัก และหากต้องเป็นการเข้ารับการรักษาแบบเร่งด่วนแบบไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า อาจจะต้องใช้คำพูดหรือเหตุผลในการอธิบายกับลูกน้อยให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น อธิบายให้เขาเข้าใจถึงอาการป่วยที่เขาเป็นอยู่ว่าเพราะอะไรถึงต้องมานอนที่โรงพยาบาล โดยอาจต้องปรับเปลี่ยนคำพูดให้เหมาะสมกับช่วงวัยของลูก เป็นต้น แต่หากเป็นการเข้ารับการรักษาแบบที่มีการนัดหมายล่วงหน้าและมีเวลาในการเตรียมตัว อาจจะรอจนถึงวันหรือสองวันก่อนที่จะนอนโรงพยาบาลเพื่อบอกกับลูกน้อย ให้เขารับทราบสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเด็กโต การให้เหตุผลและคำอธิบายเป็นเรื่องสำคัญ เพราะพวกเขาเป็นวัยที่ช่างซักช่างถาม ดังนั้น พ่อแม่จึงควรมีเหตุผลที่จะรองรับเพื่อใช้สื่อสารกับลูกน้อย 

หลักการสื่อสารง่ายๆ

  • สื่อสารอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา บอกสิ่งที่เป็นความจริง
  • ตอบคำถามทั้งหมดของลูกน้อยหรือบุตรหลานอย่างชัดเจนและเรียบง่ายด้วยข้อมูลที่เหมาะสมกับวัย 
  • พ่อแม่หรือผู้ปกครองคือผู้ที่ตัดสินได้ดีที่สุดว่าลูกของคุณจะสามารถเข้าใจอะไรได้บ้าง หรือพร้อมที่จะรับมือกับอารมณ์อย่างไร 
  • ปกติแล้วเด็กต้องการทราบว่าเหตุใดจึงต้องไปโรงพยาบาล จะอยู่นานแค่ไหน พ่อแม่จะอยู่ที่ไหนในระหว่างที่เขานอนพักรักษาตัวอยู่
  • ระกว่างการรักษาตัว เขาจะได้รับอันตรายหรือไม่

อย่างไรก็ตาม การตอบคำถามเหล่านี้ อาจต้องหลีกเลี่ยงข้อความเชิงลบหรือการปฏิเสธ ตัวอย่างเช่น หากมีอาการปวดให้เน้นว่าจะได้รับยาเพื่อให้รู้สึกดีขึ้น เป็นต้น

สื่อสารกับลูกน้อย เกี่ยวกับการนอนโรงพยาบาล
หากเป็นการเข้ารับการรักษาแบบเร่งด่วนและไม่มีเวลาเตรียมตัว ?

หากลูกน้อยของคุณป่วยหนักหรือได้รับบาดเจ็บในลักษณะที่คุณอาจไม่มีเวลาเตรียมตัว การต้องเผชิญกับประสบการณ์ในโรงพยาบาลในลักษณะนี้อาจเพิ่มความเครียดและสับสนแก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองมากขึ้น คุณอาจรู้สึกเป็นกังวลและทำอะไรไม่ถูก แต่อย่างไรก็ตามโปรดละลึกไว้ว่า “คุณมีความสำคัญต่อบุตรหลานในฐานะความมั่นคงทางจิตใจและการมอบความรัก” นอกจากนี้ คุณยังมีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในฐานะแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพของบุตรหลาน และในฐานะผู้มีอำนาจตัดสินใจในการดูแลทางการแพทย์ของบุตรหลานของคุณด้วย แต่หากเป็นการเข้ารับการรักษาที่มีการนัดหมายล่วงหน้า หรือมีอาการที่พอจะคาดเดาได้ว่าน่าจะต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาล คุณพ่อคุณแม่ก็อาจเตรียมของใช้ที่จำเป็นได้เบื้องต้น

สิ่งของที่สามารถนำไปโรงพยาบาล

สิ่งของที่สามารถนำไปโรงพยาบาล

เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว (ตามจำเป็น) 

ทั้งนี้หากต้องนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล โดยทั่วไปทางโรงพยาบาลจะมีเสื้อผ้าและของใช้พื้นฐานสำหรับผู้ป่วยจัดเตรียมไว้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองอาจเตรียมเผื่อไว้ในกรณีที่ขาดเหลือก็จะได้สามารถนำออกมาให้ได้ทันท่วงที นอกจากสิ่งของที่ต้องจัดเตรียมให้ลูกน้อยแล้ว อย่าลืมที่จะต้องจัดเตรียมสิ่งของสำหรับตัวคุณเองหรือคนที่จะต้องอยู่เฝ้าในกรณีที่สามารถอยู่เฝ้าไข้ได้ด้วย

ของเล่น นำไปโรงพยาบาล

ของเล่นและสิ่งของที่ชอบ

คุณพ่อคุณแม่อาจนำสิ่งของที่ลูกชื่นชอบ เช่น ของเล่น ตุ๊กตาตัวโปรด หนังสือนิทาน หรือผ้าห่มมาด้วย เพื่อให้ลูกของคุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นระหว่างที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยลูกยังมีความอุ่นใตที่มีเพื่อนคู่กายมานอนโรงพยาบาลด้วย มีข้อแนะนำเล็กๆว่า (หากสามารถทำได้) โปรดติดป้ายระบุชื่อเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนตัวของบุตรหลานไว้ด้วยก็จะดีมาก 

 ยาประจำตัว นม หรืออาหารสำหรับลูกน้อย

 ยาประจำตัว นม หรืออาหารสำหรับลูกน้อย

หากลูกน้อยมียาที่ต้องใช้เป็นประจำ หรือยาที่ใช้ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แนะนำว่าโปรดนำยาเหล่านั้นไปด้วย หรือหากลูกน้อยยังเล็กมากและยังต้องดื่มนมอยู่ (กรณีไม่ได้ดื่มนมแม่แล้ว) ควรนำนมที่ลูกดื่มประจำติดไปโรงพยาบาลด้วย โดยกะปริมาณตามระยะเวลาที่คาดคะเนว่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานเท่าไหร่ เป็นต้น 

 

อะไรบ้างที่ไม่ควรนำไปโรงพยาบาล ?

ห้องคนไข้เด็ก

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ทางการแพทย์

ทั้งนี้แนะนำว่าควรตรวจสอบกับโรงพยาบาลที่จะเข้าพักก่อนว่า มีเครื่องใช้ไฟฟ้าใดสำหรับอำนวยความสะดวกที่ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วบ้าง เพื่อลดจำนวนสัมภาระ อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้ไฟของโรงพยาบาลด้วย 

ของมีค่า

หนึ่งสิ่งที่สำคัญที่อยากแนะนำคือไม่ควรนำของมีค่ามาโรงพยาบาล หากไม่มีความจำเป็น ทั้งนี้ถึงแม้ว่าปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานก็ตาม แต่อย่าลืมว่าโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่ที่มีคนมากมายพลุกพล่าน ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดจึงไม่ควรนำของมีค่ามาโรงพยาบาลหากไม่จำเป็น เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและความสบายใจของตัวคุณเองด้วย 

ลูกนอนโรงพยาบาล

หากิจกรรมช่วยผ่อนคลายระหว่างแอดมิท

ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ลูกน้อยของคุณอาจมีความกังวล ดังนั้นเพื่อผ่อนคลายความกังวลดังกล่าว นอกเหนือเวลาการรักษา คุณพ่อคุณแม่อาจหากิจกรรมที่สามารถทำได้ในห้องพักผู้ป่วย (และไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น) ทำร่วมกับลูกน้อย ตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆที่สามารถทำได้ เช่น การอ่านหนังสือหรือนิทานเล่มโปรด การเล่นเกมส์ง่ายๆ หรือหากไม่ได้เตรียมสิ่งของส่วนตัวของลูกไปด้วย คุณพ่อคุณแม่อาจปรับเปลี่ยนสิ่งของในห้องพัก (ที่สามารถเล่นได้และไม่เป็นตรายกับลูก) มาดัดแปลงเล่นเกมส์เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้แก่ลูกน่อยได้เช่นกัน

กิจกรรมช่วยผ่อนคลายเด็ก
การที่ ลูกเข้าโรงพยาบาล ไม่ใช่เรื่องง่ายของคนเป็นพ่อเป็นแม่ และตัวลูกเลย แต่เราต้องคิดบวกค่ะ ว่าอย่างน้อยลูกก็อยู่ในมือหมอและพยาบาล ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และโรงพยาบาลก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบครัน เป็นกำลังใจให้พ่อแม่ทุกคนที่่ลูกกำลังจะเข้าโรงพยาบาลด้วยนะคะ ขอให้ลูกน้อยหายไวๆค่ะ

Resource ; 

https://health.ucdavis.edu/children/patients_family_resources/hospital_stay.html

https://health.ucdavis.edu/children/patients_family_resources/Patient_and_Family_Education_A_to_Z/PDFs/HowToHelpPrepareForHospital.pdf

เมื่อลูกเป็นหวัด SIRIRAJ ONLINE | Siriraj Hospital (mahidol.ac.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง