Tag Archives: วัคซีนป้องกันโควิด-19

คำแนะนำและข้อปฏิบัติในการเตรียมตัวสำหรับรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

เตรียมตัวสำหรับรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นระบาดใหม่ระลอกที่ 3 อีกทั้งดูเหมือนจะมีความรุนแรงมากกว่าครั้งก่อน ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อตลอดจนจำนวน