Tag Archives: RAYONGAQUARIUM

พาลูกเที่ยว “RAYONG AQUARIUM” สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (ฮิ)

สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

อย่างที่เคยเกริ่นไปแล้วในหลายๆบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการพาลูกไปทำกิจกรรมหรือสำรวจโลกใหม่นอกบ้าน เพราะวัยเด็กไปช่วงวัยแห่งการเรียนรู้และจดจำ ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรสรรหากิจกรรมให้