เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุคโควิด-19 ( Covid-19 )

เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุดโควิด-19

ในช่วงที่ยังคงมีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่เราหลายๆคนก็ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้ วันนี้ทางเราจึงมาแนะนำวิธีการ เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุคโควิด-19 

เมื่อต้องการเดินทางไปในจังหวัดที่มีผู้ป่วยโควิด-19

 1. ต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวสารการระบาดในพื้นที่นั้นๆ ผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้ และเป็นทางการของราชการ เช่น เว็บไซต์กรมควบคุมโรค หรือ “ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของ สคบ.” หรือเว็ปไซต์หลักของจังหวัด เพื่อศึกษาข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติของแต่ละจังหวัด เช่นข้อปฏิบัติในการเดินทาง การปิดสถานที่สำคัญต่างๆ การจำกัดจำนวนของประชาชน ฯลฯ

ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารการระบาดในพื้นที่นั้น เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุดโควิด-19

 1. จัดเตรียมข้อมูลในการติดต่อหน่วยงานสำคัญๆของแต่ละจังหวัด เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือเส้นทางของสถานที่สำคัญๆ หมายเลขโรงพยาบาล  หมายเลขศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน  หมายเลขการให้บริการข้อมูล  สถานีตำรวจ ฯลฯ

เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุดโควิด-19 เบอร์โทร

 1. ในกรณีที่ต้องมีการเดินทางพร้อมเด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัวขั้นวิกฤต หรือผู้สูงอายุ ควรสอบถามไปยังสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำในการเดินทางที่ถูกต้อง เหมาะสม
 2. เลือกใช้สถานที่พัก หรือ สถานที่ที่ไปใช้บริการในช่วงเวลาและจำนวนที่เหมาะสม และสถานที่นั้นๆควรผ่านการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการที่ปลอดภัย (Safety & Health Administration : SHA) และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่แออัด ควรอยู่ในที่โล่ง มีระบบการระบายอากาศที่ดี

เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุดโควิด-19 (Covid-19)

 1. ควรเลือกวันและเวลาการเดินทางที่ไม่มีความแออัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับผู้อื่น
 2. หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนชุมนุมกันเป็นจำนวนมากๆ 
 3. ตรวจเช็คร่างกายของตัวเองให้พร้อม เช่นหากรู้สึกไม่สบาย ควรงดการเดินทาง และดำเนินการตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด

เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุดโควิด-19

 1. ก่อนการเดินทาง ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการดูแลตัวเอง และใช้อย่างเคร่งครัด เช่นสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือหรือทาแอลกอฮอล์บ่อยๆ และหากต้องการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วควรทิ้งในถังที่จัดเตรียมไว้สำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ

 1. อย่าลืม เมื่อเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ ต้องลงทะเบียนการเข้า-ออก ตามจุดต่างๆ หรือใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่นั้นๆอย่างเคร่งครัด

เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุดโควิด-19 ไทยชนะ

 1. ก่อนรับประทานอาหาร หรือเข้าห้องน้ำ ต้องล้างมือด้วยสบู่หรือทาแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง 
 2. หากเราเดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องดำเนินการตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด
 3. หากพบว่าหลังจากการเดินทาง เรามีอาการผิดปกติ หรือมีอาการตามที่ทางกรมควบคุมโรคแจ้ง ขอให้แจ้งแพทย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป และที่สำคัญต้องไม่มีการปกปิดข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและควบคุมโรคต่อไป

นี่ก็เป็นข้อควรปฏิบัติง่ายๆที่ตอบคำถามคนที่ต้องเดินทาง เที่ยว หรือต้องไปทำงานต่างจังหวัดแล้วว่า เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุคโควิด-19 ( Covid-19 ) ซึ่งทุกคนควรพึงปฏิบัติกัน เพื่อให้การเดินทางในยุคโควิดของคุณปลอดภัยทั้งตัวคุณเองและคนรอบข้าง

Resource;

https://ddc.moph.go.th/

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ