การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้หญิง ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ

การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้หญิง

ยังคงเป็นข้อถกเถียง และความกังวลใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหลายๆประเด็น และข่าวล่าสุดซึ่งกำลังเป็นที่สังคมให้ความสนใจ จากกรณีการเสียชีวิตของผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพียงไม่กี่วัน โดยเกี่ยวข้องกับประเด็นของเรื่องลิ่มเลือดอุดตันและยาคุมกำเนิด แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปว่าเหตุการที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนโดยตรงหรือไม่ แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยิ่งเพิ่มข้อกังวลใจให้กับหลายๆคน และเกิดคำถามว่าหากเป็นเช่นนี้ จะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ โดยเฉพาะในผู้หญิงที่ต้องรับประทานยาคุมกำเนิด หรือมียาอื่นๆที่ต้องรับประทานเป็นประจำ รวมไปถึงเงื่อนไขอื่นๆในผู้หญิง อาทิ การมีประจำเดือน การตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร เป็นต้น 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฉึดวัคซีนโควืด-19
วันนี้ Thatsmatter.com ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้หญิง ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ลิ่มเลือดอุดตันเกิดกับใครได้บ้าง?

การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้หญิง ลื่มเลือด

อ้างอิงข้อมูลจาก นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระบุว่า คนปกติทั่วไปมีโอกาสและสามารถเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ ทั้งนี้ ในผู้หญิงมีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้จากการตั้งครรภ์ และหลังคลอด 

สำหรับการรับประทานยาคุมกำเนิดนั้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ โดยลิ่มเลือดจะอุดตันที่เส้นเลือดดำหรือปอดก็ได้ 

นอกจากนี้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันเยอะขึ้นในผู้ที่รับประทานยาคุมกำเนิด ได้แก่ 

  • อ้วน
  • สูบบุหรี่
  • ความดันโลหิตสูง
  • เบาหวาน
  • ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS)

การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้หญิง คุมกำเนิด

ยาคุมกำเนิดกับความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน

นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ ระบุว่า ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน รวมถึงยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนอีสโทรเจนสูง (50 ไมโครกรัม) ก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันเช่นกัน 

หากต้องการลดโอกาสในการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน เมื่อต้องซื้อยาคุมกำเนิดควรแจ้งแก่เภสัชกรว่า ต้องการยาคุมกำเนิดที่มีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันน้อย หรือดูที่ปริมาณของฮอร์โมนอีสโทรเจน ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัม และต้องดูชนิดของฮอร์โมนโปรเจสตินด้วยว่าเป็นรุ่นไหน ซึ่งหากเป็นรุ่น 3 ก็จะทำให้มีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงได้เช่นกัน

การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้หญิง ยาคุม

คำแนะนำสำหรับผู้หญิงที่ต้องรับประทานยาคุมกำเนิดในการฉีดวัคซีนโควิด-19

 ทั้งนี้ข้อมูลจาก นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ กล่าวถึงกลไกลการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในยาเม็ดคุมกำเนิด กับการเกิดลิ่มเลือดจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 นั้นเป็นคนละชนิดกัน ซึ่งตามข้อมูลที่มีนั้น อาจกล่าวได้ว่าการกินยาคุมกำเนิด สามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ เพราะไม่ได้มีข้อมูลว่ามันเกี่ยวข้องกัน

แต่หากมีความกังวล แนะนำให้หยุดยาคุมก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วไปใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่น 

โดยระยะเวลาในการหยุดยากคุมกำเนิด หากอ้างอิงจากหลักการทั่วไป เช่น ก่อนการผ่าตัด  ปกติก็ต้องให้หยุดฮอร์โมน 1 เดือนก่อนผ่าตัด ดังนั้นหากต้องการให้ร่างกายปราศจากฮอร์โมนของยาเม็ดคุมกำเนิดเลย ก็ต้องหยุดยาคุมกำเนิดอย่างน้อย 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ ได้ย้ำว่า ณ ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดยาคุมกำเนิด และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่าจะเพิ่มโอกาสในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้หรือไม่ แต่หากว่าอยากหยุดก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 แนะนำให้หยุดยาคุมกำเนิดชนิดฉีดก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย  3 เดือน

การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้หญิง มีประจำเดือน
ผู้หญิงมีประจำเดือนจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

ข้อมูลจาก พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ได้ให้คำอธิบายว่า  สำหรับผู้ที่มีสุขภาพดี 90-เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่น ผู้หญิงที่มีประจำเดือนสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้  

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือหากจะฉีดวัคซีนโควิด-19 จะต้องไม่ปวดท้องประจำเดือนมากเกินไปในระดับที่ผิดปกติ หรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงทางสูตินรีวิทยา ควรเว้นระยะการมีรอบเดือนประมาณ 1-2 วัน แล้วค่อยไปฉีดวัคซีนก็ได้ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้รอบเดือนหมดก่อนแล้วจึงไปรับการฉีควัคซีน

การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้หญิง ตั้งท้อง
          การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้หญิง

ผู้หญิงตั้งครรภ์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

อ้างอิงข้อมูลจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 64 ว่า เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 นั้นเป็นวัคซีนใหม่ โดยหลักการทั่วไปทางการแพทย์จะไม่ให้วัคซีนที่เป็นวัคซีนใหม่แก่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์

อย่างไรก็ตาม โดยหลักการทั่วไปทางการให้วัคซีนที่เป็นวัคซีนเชื้อตาย จะให้ในผู้หญิงตั้งครรภ์ได้ โดยเฉพาะในไตรมาส 2 และ 3 เช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนคอตีบไอกรนบาดทะยัก เป็นต้น

ส่วนวัคซีนโควิด-19 (Covid-19) ที่เป็นวัคซีนใหม่ จะไม่ให้ในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ แต่ในไตรมาสที่ 2 และ 3 จะต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญ ระหว่าง ประโยชน์ที่ได้ กับ ความเสี่ยงของวัคซีน 

ตัวอย่างเช่น หากหญิงตั้งครรภ์นั้นเป็นบุคลากรทางการแพทย์ หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดหนัก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 สูง ซึ่งหากเกิดการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์จะมีความรุนแรงกว่าคนปกติ การให้วัคซีนก็จะแนะนำให้เป็นประเภทวัคซีนเชื้อตาย ตัวอย่างของวัคซีนเขื้อตาย เช่น sinovac 

อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลสำหรับการศึกษาในผู้หญิงตั้งครรภ์ การฉีดวัคซีนแก่ผู้หญิงกลุ่มนี้ จึงใช้การชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงหรืออันตรายของวัคซีน 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางด้านราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งออกประกาศเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์ หรือสตรีให้นมบุตร ระบุว่า

จากการศึกษาของหลายประเทศทั่วโลก หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป  ดังนั้น จึงถือเป็นกลุ่มที่ควรได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 และถึงแม้ว่าข้อมูลด้านความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์จะยังมีอยู่จํากัด แต่ก็ยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าวัคซีนก่อให้เกิดอันตรายแก่หญิงตั้งครรภ์สูงกว่าคนทั่วไป 

การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้หญิง ตั้งครรภ์
ผู้หญิงที่เตรียมตัวมีบุตรจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า วัคซีนโควิด-19 นี้ไม่มีข้อห้าม แต่หากทราบว่าเกิดตั้งครรภ์หลังฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว แนะนำให้เลื่อนการฉีดเข็ม 2 ออกไป หรือฉีดวัคซีนในไตรมาส 2 หรือ 3 

แต่ในกรณีที่ผู้หญิงท่านนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด 19 ก็ให้คำนึงถึฝหลักการข้างต้ย คือ พิจารณาประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงของวัคซีนเป็นหลัก

นอกจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังไม่มีหลักฐานการศึกษาที่บ่งชี้ว่าเป็นผลทำให้มีบุตรยาก

การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้หญิง ให้นมบุตร
ผู้หญิงให้นมบุตรจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

อ้างอิงบทความของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยที่มาของบทความจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุว่า ผู้หญิงที่ให้นมบุตร สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ เนื่องจากส่วนประกอบของวัคซีนโควิด-19 มีโอกาสผ่านน้ำนมน้อยมาก ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องงดให้นมบุตร

การฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้หญิง มะเร็งผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทางสูตินรีเวชจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

อ้างอิงคำอธิบายของ  พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย อธิบายว่า ผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทางสูตินรีเวช เช่น มะเร็งปากมดลูก ได้แนะนำว่าต้องปรึกษาแพทย์ที่รักษาโรคมะเร็งทางสูตินรีเวชเป็นหลัก เพื่อดูระยะของความสมดุลย์และความสมบูรณ์ทางร่างกายในการได้รับวัคซีน และไม่กระทบต่อโรคมะเร็งทางสูตินรีเวชที่เป็นอยู่ 

อย่างไรก็ตาม วัคซีนโควิด-19 ยังถือเป็นวัคซีนที่ใหม่ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนและมีเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม หากมีความกังวลเกี่ยวกับโรคประจำตัวหรือยาที่ต้อฝรับประทาน ก่อนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ควรปรึกษาและขอคำแนะนำแพทย์จึงจะดีที่สุด

Resources ;

https://www.thaipost.net/main/detail/103166

https://mgronline.com/qol/detail/9640000046285

https://www.thairath.co.th/news/society/2099965

https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9/

https://covid-19.kapook.com/view242038.html

บทความที่น่าสนใจ